Tag: windows

การลบไฟล์ที่ไม่ใช้งานใน Windows 10 แบบอัตโนมัติ

ปัญหาเรื่องพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเรื่องที่ต้องพบเจอกันเป็นประจำ โดยเฉพาะถ้าคุณใช้ Hard disk แบบ SSD ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากและราคายังแพงอยู่ โพสต์นี้เราจะมาดูวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้กันครับ

การสำรองข้อมูล (Backup)

ในยุคดิจิตอล ข้อมูลทุกอย่างสามารถหายวับไปกับตาได้ถ้ามีเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุได้หลายประการ เช่น ไฟล์ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ, ไฟล์หาย, ไฟล์โดนไวรัส, Windows Update แล้วเครื่องมีปัญหา ฯลฯ ดังนั้น ทุกคนควรให้ความสำคัญกับการสำรองข้อมูลของตัวเองเก็บไว้

ปรับขนาดหน้าต่างใน Windows ให้เหมาะกับการใช้งานอัตโนมัติ

ปัจจุบันหน้าจอภาพของคอมพิวเตอร์มีมากมายหลายขนาด ความละเอียดก็แตกต่างกันไปตามความละเอียดสูงสุดของจอคอมพิวเตอร์และการตั้งค่าในระบบปฏิบัติการ ดังนั้น การทำงานที่ต้องมีการบันทึกหน้าจอของโปรแกรมต่างๆ เช่น การเขียน blog, การเขียนบทความ หรือการทำสไลด์นำเสนอต่างๆ จึงมีงานบางประเภทที่ทำให้เราค่อนข้างเสียเวลาในการทำงาน

วิธีปิด Auto Update สำหรับ Windows 10

แม้ว่าการที่ปล่อยให้ Windows 10 ทำการ update ตัวเองทุกครั้งที่มีการ patch หรือ update ใหม่มาจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็มีบางครั้งที่เราไม่ต้องการให้ Windows 10 ทำการ Update ให้เราโดยอัตโนมัติด้วยเหตุผลใดก็ตาม