Tag: productivity

การจัดแยกหมวดหมู่อีเมลใน Gmail แบบอัตโนมัติ

อีเมลเป็นช่องทางการสื่อสารที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะอีเมลเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้การบริหารจัดการเมลเป็นเรื่องสำคัญ

ปรับขนาดหน้าต่างใน Windows ให้เหมาะกับการใช้งานอัตโนมัติ

ปัจจุบันหน้าจอภาพของคอมพิวเตอร์มีมากมายหลายขนาด ความละเอียดก็แตกต่างกันไปตามความละเอียดสูงสุดของจอคอมพิวเตอร์และการตั้งค่าในระบบปฏิบัติการ ดังนั้น การทำงานที่ต้องมีการบันทึกหน้าจอของโปรแกรมต่างๆ เช่น การเขียน blog, การเขียนบทความ หรือการทำสไลด์นำเสนอต่างๆ จึงมีงานบางประเภทที่ทำให้เราค่อนข้างเสียเวลาในการทำงาน