Tag: notebook

แปลศัพท์ภาษาอังกฤษบนหน้าเว็บแบบที่ง่ายกว่า Google Translate

ปัจจุบันเราสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกผ่านหน้าเว็บเพจ แต่ด้วยความหลากหลายของภาษา บางครั้ง เราจำเป็นจะต้องค้นหาพจนานุกรมเพื่อแปลคำศัพท์ใดๆบนหน้าเว็บ ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนัก จึงมีนักพัฒนาโปรแกรมพัฒนาพจนานุกรมที่ทำให้เราสามารถแปลคำศัพท์บนหน้าเว็บได้อย่างรวดเร็ว และฟรี

การสร้าง System Restore Point สำหรับ Windows 10

บางครั้ง หลังจากที่เรามีการติดตั้งโปรแกรมใหม่, ติดตั้ง Driver ใหม่ หรือแม้กระทั่งการติดตั้ง Windows Updates ล่าสุด ก็อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 ของเรามีปัญหาได้ ซึ่งส่วนใหญ่หากเกิดปัญหาขึ้น การตรวจสอบปัญหาว่าเกิดจากอะไรนั้นบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ดังนั้น การทำ System Restore Point ไว้จะช่วยได้มาก เพราะจะทำให้เราสามารถ “Undo” หรือย้อนสถานะคอมพิวเตอร์ของเครื่องเรากลับไปตอนที่มันยังทำงานปกติได้