Tag: mobile

สร้าง QR Code ง่ายๆ ผ่านเว็บ QR Stuff

QR Code  ถือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานต่างๆในชีวิตประจำวันเป็นไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะแทนที่เราจะต้องมาป้อนข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์ เราสามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟนในการสแกนรหัสแทนการป้อนข้อมูลได้

การใช้ Google Maps ในการกำหนดหลายจุดหมายในเส้นทางเดียว

ผมคิดว่าหลายท่านคงเคยใช้ Google Maps ในการดูแผนที่ หรือกำหนดเส้นทางการเดินทางกันบ้างอยู่แล้ว แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าเราสามารถกำหนดจุดหมายหลายๆจุดหมายพร้อมกันในเส้นทางเดียว เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้โดยไม่ต้องมาทำการตั้งจุดหมายทีละจุด

วิธีประหยัดการใช้เน็ตมือถือในการเปิดเว็บ

แม้ในปัจจุบัน ราคาแพ็คเกจของอินเทอร์เน็ตสำหรับค่ายโทรศัพท์มือถือจะถูกลงมาก หลายๆคนเริ่มมีการใช้งานแพ็กเกจแบบไม่จำกัดปริมาณข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น แต่บางคนก็ยังจำเป็นต้องใช้แพ็คเกจปกติอยู่ ซึ่งปริมาณข้อมูลที่ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือในแต่ละเดือนก็จะถูกจำกัดไว้ตามแพลนที่สมัครไว้

มารู้จักกับ Podcast กัน

Podcast คืออะไร? Podcast (พ็อดคาสท์) คือ การเผยแพร่เสียง เหมือนรายการวิทยุที่เผยแพร่เรื่องราวต่างๆ เช่น การพูดคุย เล่าเรื่อง สนทนาเรื่องต่างๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยพ็อดคาสท์ถือเป็นสื่อประเภทเสียงที่สามารถฟังได้ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์และมือถือ ซึ่งถือเป็นการเข้าถึงเนื้อหาในลักษณะแบบ Pull คือต้องการฟังอะไรก็เข้าไปเปิดฟัง ต่างจากวิทยุที่ถือเป็นระบบ Push ที่จะเผยแพร่เนื้อหาออกมาตามวันเวลา แล้วผู้ฟังต้องเข้าไปเปิดฟังให้ถูกต้องตามวันเวลาเพื่อเข้าถึงเนื้อหานั้นๆ

สอนใช้แผนที่ Google Maps (Android)

ในอดีต การเดินทางด้วยการใช้แผนที่เป็นสิ่งที่นักเดินทางมีความจำเป็นจะต้องทำให้ได้ ทักษะการอ่านแผนที่จึงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเปิดแผนที่กระดาษแล้วหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วเสมอไป