ผมคิดว่าหลายท่านคงเคยใช้ Google Maps ในการดูแผนที่ หรือกำหนดเส้นทางการเดินทางกันบ้างอยู่แล้ว แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าเราสามารถกำหนดจุดหมายหลายๆจุดหมายพร้อมกันในเส้นทางเดียว เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้โดยไม่ต้องมาทำการตั้งจุดหมายทีละจุด