Tag: gadget

กล้องดิจิตอล

แน่นอนว่าอุปกรณ์หลักสำหรับการถ่ายภาพ ก็จะต้องเป็นกล้องถ่ายรูปนั่นเอง โดยกล้องถ่ายรูปสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ ดังนี้

มารู้จักกับ Podcast กัน

Podcast คืออะไร? Podcast (พ็อดคาสท์) คือ การเผยแพร่เสียง เหมือนรายการวิทยุที่เผยแพร่เรื่องราวต่างๆ เช่น การพูดคุย เล่าเรื่อง สนทนาเรื่องต่างๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยพ็อดคาสท์ถือเป็นสื่อประเภทเสียงที่สามารถฟังได้ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์และมือถือ ซึ่งถือเป็นการเข้าถึงเนื้อหาในลักษณะแบบ Pull คือต้องการฟังอะไรก็เข้าไปเปิดฟัง ต่างจากวิทยุที่ถือเป็นระบบ Push ที่จะเผยแพร่เนื้อหาออกมาตามวันเวลา แล้วผู้ฟังต้องเข้าไปเปิดฟังให้ถูกต้องตามวันเวลาเพื่อเข้าถึงเนื้อหานั้นๆ