Blog หรือ Weblog เป็นเว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่มีความเฉพาะตัว โดยมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของโพสต์ที่มีการเผยแพร่เนื้อหาหรือเล่าเรื่องในช่วงเวลาต่างๆกัน โดยในปัจจุบัน มีคนประยุกต์การเขียน Blog มาใช้ประโยชน์หลายอย่าง