Tag: automate

การลบไฟล์ที่ไม่ใช้งานใน Windows 10 แบบอัตโนมัติ

ปัญหาเรื่องพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเรื่องที่ต้องพบเจอกันเป็นประจำ โดยเฉพาะถ้าคุณใช้ Hard disk แบบ SSD ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากและราคายังแพงอยู่ โพสต์นี้เราจะมาดูวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้กันครับ

การจัดแยกหมวดหมู่อีเมลใน Gmail แบบอัตโนมัติ

อีเมลเป็นช่องทางการสื่อสารที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะอีเมลเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้การบริหารจัดการเมลเป็นเรื่องสำคัญ