ข้อสงวนสิทธิ์และนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อสงวนสิทธิ์

เนื้อหาต่างๆในบล็อกนี้เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวหรือความรู้ต่างๆด้านไอทีให้กับผู้สนใจ โดยจะมีเนื้อหาทั้งในส่วนที่อ้างอิงจากแหล่งเนื้อหาอื่น หรือเนื้อหาที่ทางบล็อกจัดทำขึ้นมาเอง โดยไทยเทคชี่ขอสงวนสิทธิ์ในความถูกต้องของข้อมูลต่างๆที่นำมาเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ภาพ ลิงก์ วิดีโอ คำอธิบายเพิ่มเติม  ไทยเทคชี่ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาต่างๆในบล็อกนี้ไปใช้งาน ไทยเทคชี่สามารถลบเนื้อหา แก้ไข หรือหยุดเผยแพร่เนื้อหาต่างๆในบล็อกได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ทางกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ต่างๆของอุปกรณ์ โปรแกรม ระบบ หรือส่วนอื่นๆของเนื้อหาในบล็อกนี้เป็นของสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไทยเทคชี่มีนโยบายหลักที่จะสนับสนุนให้มีการใช้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ไทยเทคชี่ต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภท และเนื้อหาที่จัดทำภายในบล็อกที่เป็นลิขสิทธิ์ของไทยเทคชี่เองอนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มาที่ถูกต้อง ยกเว้นหากนำไปเพื่อประโยชน์ด้านการค้าจะต้องทำการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากไทยเทคชี่ก่อนเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ไทยเทคชี่เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการบล็อกทุกคน ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่ถูกจัดเก็บไว้ในบล็อก ไม่ว่าจะเป็นส่วนของคอมเมนต์, ข้อมูลสมาชิก หรืออื่นๆที่ปรากฏและไม่ปรากฏโดยตรงในเว็บนี้จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล โดยไทยเทคชี่จะทำการจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ในการพัฒนาเนื้อหาและการให้บริการของบล็อกเท่านั้น