เกี่ยวกับบล็อกนี้

บล็อกนี้ถูกจัดทำขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ด้านไอทีและเทคโนโลยีให้กับคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงของเรื่องการใช้เทคโนโลยี ให้สามารถเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวันได้

เนื่อหาส่วนใหญ่จะเน้นไปเรื่องของการนำเอาไอทีมาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆ หรือการติดตามแนวโน้ม หรือเทรนด์ที่กำลังเปลี่ยนไปในโลกยุคดิจิตอล การเชื่อมต่อกันเป็นสังคมออนไลน์ หรือแม้กระทั่งยุคของปัญญาประดิษฐ์ที่เริ่มทำให้การดำเนินชีวิตและความคิดของคนเปลี่ยนไปกว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมามาก

ความแตกต่างของบล็อกนี้

  • ใช้ภาษาธรรมดาในการอธิบายเนื้อหาด้านเทคโนโลยีที่สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายแม้จะเป็นเรื่องซับซ้อน
  • เน้นเนื้อหาด้านไอทีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
  • เนื้อหาของบล็อกจะเป็นเรื่องของการใช้งานไอทีให้มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งในแง่ของการทำงานหรือส่วนตัว

บางส่วนก็จะพูดถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับไอทีบ้าง เช่น อาจจะมีการพูดถึงเรื่องของดนตรี หรือการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นงานอดิเรกของผู้เขียนบล็อกเองที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นๆ เนื้อหาคงมีปนเปกันไปตามความเหมาะสม มากบ้างน้อยบ้างตามโอกาส